Friday, March 8, 2013

Round and about


Det fine med å gå rundt i byen, er at en får sett så mye mer... Ikke alt er like vakkert å se på, men det gir uansett et inntrykk. Denne byen er som så mange andre byer, en by fylt av kontraster. Skitt og søppel her, og rundt neste sving kanskje et luksushotell og et kjøpesenter, og så noen blikkskur og tiggere rundt neste sving igjen. Man rekker ikke å kjede seg her!

The nice thing about walking around town is that one gets to see alot more... Not that everything is all that beautiful, though... This city is like so many other cities: Full of contrasts. Dirt and trash here, and maybe a luxury hotel and a modern mall around the next corner, then some tin-roofed sheds with beggars outside around the next corner... Much to see and many impressions in other words!


Det virker som om turismen er i oppsving, her er iallefall plenty med "turist-butikker" fulle av suvernirer. På bildet over selges nasjonaldrakter, men de har også T-skjorter, kopper og krus, tre-figurer, og mye annnet!

It seems like tourism is growing, as we see lots of "tourist-traps" here... or souvernier shops. Above they sell national dresses, but you can also get T-shirts, cups and mugs, carved wood animals and you name it...


Typisk gatebilde. De blå-og-hvite bilene og mini-bussene, er alle drosjer. Minibussene har faste ruter, men personbilene kjører deg dit du vil til en pris vi kommer til enighet om.

Typical steet scene. The blue-and-white cars and mini buses are taxis. The minibuses go by certain routs and are extreemely cheap, where as the cars take you where you want after having agreed on a price.


Kjekt å gå og se på livet, ja, men fryktelig varmt! Sola steker i hodene våre, og vi er snart i den varmeste tiden. Siden vi kom hit i januar, har vi ikke hatt en eneste regn-dag. Er vi "heldige" kan vi få oppleve det i april, sies det, for da er regntiden rett om hjørnet!!

We enjoy walking along and looking at life, but it gets very hot! The sun is burning our heads, and soon we enter the hottest season. Since arriving in January, we have not had one single day of rain! If we're "lucky" we'll get one in April we're told, as the rainy-season is just around the corner then :)

1 comment:

Hilsen Bodil F.T. said...

Veldig kjekt å se litt av det dere er med på ! Men kjekkest å se bilder av dere ;)